MANUELE THERAPIE

De Manuele Therapie Marsman is een onderzoeks- en behandelmethode die gericht is op het ongestoord functioneren van de wervelkolom en de rest van het bewegingsapparaat.

Ik beschik over zeer uitgebreide kennis van de ongestoord functionerende wervelkolom bij actieve en passieve beweging om deze therapie te kunnen toepassen. Daarnaast ben ik in hoge mate bekwaam in het bepalen van het optimale en het beperkte functioneren. Deze komen tot uiting in 'voorkeursbewegingen', oftewel fenomenen die individueel bepaald worden door de fysiologische bewegingspatronen van de wervelkolom.

Achtergrond

Hierbij spelen de biomechanische wetmatigheden een belangrijke rol. Het beperkt functioneren laat zich vaststellen wanneer de optimale functie is gevonden. Het resultaat van de behandeling zal in de eerste plaats afhangen van het inzicht in en de kennis van het functionele bewegen en vervolgens van de technische vaardigheid in het uitvoeren van de handgrepen.

Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveaus van de wervelkolom, waardoor er daar een disbalans kan ontstaan in de statiek.

De therapie bestaat in het opheffen van deze onbalans door middel van een uiterst subtiele en gerichte mobilisering, waardoor de patiënt weer komt tot een voor hem zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt. De behandelingstechniek is in het algemeen eenvoudig; de diagnostiek daarentegen gecompliceerd.

Verder verschaft de Manuele Therapie Marsman een specifiek, eigen kinesiologisch inzicht in het bewegingsapparaat, wat in de fysiotherapie dienstig is op het gehele gebied van de bewegingstherapie. Door zijn zeer gerichte en subtiele gedoseerde uitvoering van de mobilisering, aangepast aan de presentie en klachten van de patiënt, kent de Manuele Therapie Marsman geen contra-indicatie. De therapie maakt dus geen gebruik van harde manipulaties ('kraken').

Naast mobilisaties maakt M.T.M. ook gebruik van spierversterkende en coördinatie-oefeningen om de verkregen mobiliteit te kunnen gebruiken in al zijn functies. De patiënt krijgt in de loop van een behandeling steeds meer een actieve rol, zodat hij mobiliteit, coördinatie en spierkracht zelfstandig kan onderhouden.